Tarot Online

Sprawdź, na czym polega trend BYOD!

Niniejszy artykuł pod tytułem Obiektyw do iPhone’a – czy warto zainwestować w zewnętrzny obiektyw ... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Obiektyw do iPhone’a – czy warto zainwestować w zewnętrzny obiektyw ... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Trend BYOD jest coraz częściej stosowany w nowych miejscach pracy. Ma on na celu z jednej strony zapewnić pracownikom elastyczność, a z drugiej, zoptymalizować wydatki związane z infrastrukturą IT w firmie. Co to takiego?

Trend BYOD – na czym polega?

Trend BYOD to trend „Bring your own device”. Pojęcie to oznacza odrzucenie służbowych telefonów i komputerów i korzystanie w pracy z prywatnego sprzętu (smartfona, tableta, komputera).

Trend BYOD – gdzie jest popularny?

Trend BYOD jest popularny w takich krajach jak Indie, Chiny, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy czy Brazylia. Według badań ankietowych może on dotyczyć nawet 2 / 3 firm! Ta innowacja technologiczna może nieść za sobą wiele zalet (np. możliwość podglądu danych firmy z domu i pracy zdalnej oraz duża elastyczność w zakresie wyboru marki sprzętu / oprogramowania), ale i także wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami.

Jakie zagrożenia niesie za sobą BYOD?

Główne zagrożenia, których obawiają się firmy w odniesieniu do BYOD to wyciek wrażliwych danych. Aby więc wdrożyć to rozwiązanie w swojej firmie, należy oszacować ryzyko i wprowadzić niezbędne procedury bezpieczeństwa. Procedury te powinny dotyczyć zarówno dostępu do firmowych danych, jak i zasad ich przechowywania oraz postępowania w przypadku kradzieży lub rozwiązania współpracy z pracownikiem, który pracował w trybie BYOD.

Mimo że BYOD wydaje się być bardzo ważne dla młodych pracowników (w szczególności mowa tutaj o Pokoleniu Y oraz Pokoleniu Z), polscy pracodawcy wciąż podchodzą do tego trendu nieufnie. Być może udałoby się zmniejszyć ryzyko, gdyby wdrożyć BYOD razem z MDM, czyli strategią zarządzania urządzeniami mobilnymi, z naciskiem na ochronę danych przekazywanych pomiędzy urządzeniami, a nie stricte kontrolowanie urządzeń  i poczynań pracowników.

A może by tak CYOD?

Alternatywą i rozwiązaniem będącym kompromisem pomiędzy interesami obu stron – pracowników i pracodawców, może się okazać trend CYOD. To elastyczny, w Polsce jeszcze raczkujący model, który zakłada możliwość wyboru urządzenia służbowego przez pracownika. Rozwinięcie skrótu CYOD oznacza w tłumaczeniu z języka angielskiego: Choose Your Own Device. W tym modelu oprogramowanie oraz marka sprzętu są z góry narzucone, ale pracownik może wybrać urządzenie z listy dostępnych opcji i korzystać z niego także do celów prywatnych.